Project

Lignocellulose valorisatie

De focus van deze project is het optimaal benutten van alternatieve lignocellulose grondstoffen en de reststromen uit de regio Renkum Wageningen / Gelderland vanuit het principe van cascadering voor hoogwaardige toepassingen zoals vezelgrondstoffen voor de papierindustrie, polymeren en chemicaliën.

Doelstelling project

Opstellen Programma voorstel Topsectoren. Werkzaamheden zijn gericht op de mogelijke stakeholder-analyse, vorming van samenwerkingsverbanden, gefaciliteerd door mapping van mogelijk toepasbare technologie├źn en faciliteiten die ook passen bij de toekomstige stakeholders.

Resultaten

  • Programma voorsteltopsector energie