Project

Linking aboveground-belowground interactions

Chrysant is het belangrijkste snijbloemgewas in kassen in Nederland. Bovengrondse en bodemgebonden ziekten en plagen vormen een groot probleem in dit gewas.

Om ziekte uitbraken te beperken wordt de grond regelmatig gesteriliseerd door te stomen. Inoculatie van gesteriliseerde grond met gemeenschappen van bodemmicro-organismen kan weerbaarheid tegen bodemziektes verhogen. Via hun invloed op de chemie van de plant kunnen bodemmicro-organismen ook bovengrondse plantbelagers beïnvloeden. In dit onderzoek bestuderen we hoe inoculatie van gesteriliseerde bodems met microbiële gemeenschappen waarvan bekend is dat ze weerbaarheid van chrysant tegen bodemziektes verhogen, de gevoeligheid voor bovengrondse plaaginsecten beïnvloedt. We willen ook bestuderen hoe inoculatie van de bodem de natuurlijke vijanden van bovengrondse plagen en dus de biologische bestrijding van deze plagen beïnvloedt. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is bodeminocula te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om weerbaarheid van snijbloemen tegen zowel ondergrondse als bovengrondse ziekten en plagen te verhogen.

Deliverables

The project will deliver microbial inocula that reduce susceptibility to aboveground and belowground pests and diseases in Chrysanthemum and insight into how soil microbial community influences aboveground pests and their natural enemies. The sector has shown great interest in this approach.Their aim is to make better use of the living soil, as to become independent of chemicals and less dependent of soil steaming within 15 years. The knowledge gained from this project will be disseminated to the horticulture sector directly. During exp.4 in the experimental Chrysanthemum growing units PPO-Bleiswijk, we will organize excursions for growers and breeders so that they will see the results of this project first-hand. Breeding companies have expressed that methods to incorporate potential microbial inocula into sterile potting media are already available.

Publicaties