Project

Local to local

De Nederlandse glastuinbouw is sterk op export gericht. Echter, in de belangrijkste afzetgebieden stijgt de vraag naar locale producten. Onderzoek naar gevolgen, kansen en mogelijke aanpassing van de huidige positionering is noodzakelijk.

Doelstelling

De Nederlandse glastuinbouw richt zich sterk op de West-Europese markt. Maar in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk groeit de vraag naar lokale producten. Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse tuinbouw? En hoe kan deze sector op deze ontwikkeling inspelen met nieuwe producten? Het project ‘Local for local’ geeft antwoord op deze vragen en kwantificeert het effect en verkent de kansen voor de Nederlandse glastuinbouwsector.

Resultaten (beoogd)

Het onderzoek levert handvatten voor de Nederlandse glastuinbouw op bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Eind 2013 volgt een eindrapportage van het verkennend onderzoek en doorvertaling naar de praktijk.

Aanpak en tijdspad

  • Verkennend onderzoek vanaf 2012 welke antwoord geeft op de vragen: wat houdt de vraag naar lokale producten precies in; wat zijn de drijvende krachten in het buitenland en is het een tijdelijke nichemarkt of een blijvend concept? Bovendien verschaft een casestudie inzicht in de kostenverschillen tussen lokaal geproduceerde en in de Nederlandse glastuinbouw geproduceerde producten;
  • In 2013 worden de resultaten van de verkennende onderzoeken doorvertaald naar de praktijk. Dit vindt plaats samen met een groep ondernemers en producentenorganisaties. Een beoogd effect is: een betere positionering om, en/of onder regie van het Nederlandse bedrijfsleven, in het buitenland te produceren.

Publicaties