Project

Low input breeding leghennen

Het EU-project Low Input Breeds richt zich op verbetering van productieresultaten van 'low input' systemen voor leghennen, varkens, melkvee en schapen. Het onderhavige project is co-financiering voor het pluimveedeel hierin, dat zich richt op systemen voor leghennen met vrije uitloop.

Doelstellingen project

Aangeven of en hoe fokkerij en management aangepast moeten worden voor het houden van leghennen in vrije uitloopsystemen.

Aanpak en tijdspad

Het project loop over meerdere jaren, waarbij op dezelfde bedrijven opeenvolgende koppels worden gevolgd, waardoor vergelijkingen tussen bedrijven en in de tijd gemaakt kunnen worden. Deze analyse wordt zowel in Nederland als in Zwitserland uitgevoerd, waardoor ook internationale vergelijking mogelijk is.

Resultaten

Diverse publicaties, zowel wetenschappelijk en internationaal van karakter, als meer populair en op Nederland gericht.

Publicaties