Project

MKBA Stadslandbouw

Maatschappelijke waarde Stadslandbouw beter gewaardeerd.

Doelstelling project

Maatschappelijke kosten en baten Stadslandbouw zichtbaar maken.

Resultaten

  • Rapport met doorrekening (is gekoppeld aan MKBA voor MFL)

Publicaties