Project

MKBA multifunctionele landbouw

Maatschappelijke waarde Multifunctionele Landbouw beter gewaardeerd.

Doelstelllingen project

Maatschappelijke kosten en baten MFL zichtbaar maken

Resultaten

  • Rapportage

Beoogde resultaten zijn:

  • Rapport met doorrekening (is gekoppeld aan MKBA voor Stadslandbouw)