Project

MKZ eiwit expressie in NCD virus

MKZ (mond-en-klauwzeer) is een zeer besmettelijk dierziekte. Voor de bestrijding wordt gebruikt gemaakt van vaccinatie met geïnactiveerd MKZ virus. Hoewel dit vaccin goed werkt heeft het toch nadelen, de stabiliteit is matig, en daarmee lastig te gebruiken in landen waar MKZ nu nog voorkomt, omdat daar de temperatuur vaak hoog is en het koel houden van het vaccin vaak lastig is.

Doelstellingen project

MKZ eiwitten die een volledig MKZ virus kapsel vormen tot expressie brengen in Newcastle disease virus.

Voor Nederland is bestrijding in dergelijke landen van het grootste belang, omdat als het virus daar niet meer of minder voorkomt de kans dat het virus in Nederland geïntroduceerd wordt, ook kleiner wordt. Bestrijding van virale ziekten is succesvol gebleken voor bijvoorbeeld pokken bij de mens, runderpest bij herkauwers, en ook bijna bij polio bij de mens. In alle drie gevallen werd er gebruik gemaakt van levend geattenueerde virus vaccins. Op basis van dit gegeven lijkt bestrijding van MKZ mogelijk ook beter als er levend vaccin gebruikt kan worden. Geattenueerd MKZ virus zal nooit veilig genoeg zijn daarom is expressie van MKZ eiwit in andere virussen een betere oplossing.

Werkwijze en tijdspad

Een genoom cassette met de genen coderend voor verschillen MKZ virus kapsels wordt in een volledige lengte genoom kopie van het Newcastle disease virus gekloneerd.

Resultaten

Expressie van MKZ eiwit was succesvol, echter de hoeveelheden waren te laag om bescherming te induceren bij runderen. Aanvullend onderzoek in muizen geeft een vergelijkbaar beeld, en laat daarmee zien dat dit goed als model kan worden gebruikt om de antilichaam productie te meten. Er zullen een paar aanpassingen worden gedaan om de productie van MKZ eiwit hoger te maken en daarmee zal opnieuw worden gekeken of de antilichaamrespons ook hoger is.