Project

MaMaSe: het 'Mau Mara Serengeti duurzaam water'-initiatief voor Kenia

MaMaSe promoot op duurzaam gebruik van water gebaseerde economische ontwikkeling waarmee mensen de armoede kunnen ontstijgen en kunnen leren op duurzame wijze hun welzijn en onafhankelijkheid te verhogen.

Water is essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling en duurzaamheid van het milieu in het bekken van de Mara River, dat door Kenia en Tanzania wordt gedeeld. De regen die zorgt voor de waterstroom waarvan mensen, vee en wild in het droge seizoen afhankelijk zijn, valt voornamelijk in slechts 10% van het stroomgebied van de Mau. Bossen in de bovenloop zorgden in het verleden voor een betere regenwaterinfiltratie en een stabiele bodem, maar erosie, ontbossing en veranderde landbouwgewoontes hebben gezorgd voor een verminderde infiltratie en toegenomen afvoer en erosie. Boeren maken melding van een grilliger regenpatroon en toenemende droogte. Het inkomen van kleine boeren is laag en onzeker. Gebruikers stroomafwaarts krijgen te maken met slinkende rivieren in het droge seizoen en extremere overstromingen in het natte seizoen. De bijzondere biodiversiteit in de regio heeft hier tevens onder te lijden. Dankzij migratie kunnen wilde dieren omgaan met waterschaarste, maar verstoringen in migratietrajecten en omheiningen blokkeren de vrije doorgang voor deze dieren tot het water.

Het onlangs gestarte MaMaSe-initiatief beoogt verbetering van waterveiligheid en waterbeheer te bereiken in overstromingsgebieden in het bekken van de Mara River, ter ondersteuning van armoedebestrijding, duurzame economische groei en behoud van ecosystemen. Dit wordt nagestreefd middels een bekken-breed, publiek-privaat partnerschap, waarbij de nadruk ligt op verbetering van het waterbeheer bij de belangrijkste economische activiteiten: landbouw, veeteelt en wildlife-toerisme. Hierdoor wordt de kennisbasis verbreed en ontstaat een platform waarmee nieuwe partners kunnen worden aangetrokken. Het MaMaSe-initiatief wordt uitgevoerd door een consortium van Keniaanse en internationale partners, en wordt financieel ondersteund door de Nederlandse ambassade in Nairobi. Via de activiteiten 1) worden de officiële Mara Catchment Management-strategie en Sub-Catchment-beheersplannen bijgewerkt, 2) wordt de capaciteit van waterautoriteiten voor strategie en planning uitgebreid, 3) wordt de bescherming en het herstel van ecosystemen in bossen en weides gesteund, 4) worden experimenten met nieuwe en duurzamere vormen van economische ontwikkeling aangestuurd; 5) worden de financiële middelen voor waterbeheer verhoogd en gestabiliseerd, en 6) komt kennis beschikbaar voor een bredere toepassing in het Mara-bekken en de hele regio.

MaMaSe.png

Wageningen Environmental Research (Alterra) is bij verschillende aspecten van het project betrokken,  bijvoorbeeld bij betere landbouwmethoden en slim waterbeheer. De kern van onze activiteiten is gericht op economische ontwikkeling, wat moet leiden tot een gezond rivierbekken. Daarom helpen we de betrokken overheden, bedrijven en gemeenschappen met bestaande activiteiten die verder kunnen worden ontwikkeld en nieuwe innovatieve zakelijke modellen die kunnen worden ingevoerd. Door alternatieven te bieden voor de huidige grondstoffen kunnen we toegang helpen creëren tot meer en grotere markten voor producten die de druk verminderen op natuurlijke hulpbronnen die uitgeput dreigen te raken.

De methode die wij gebruiken, is die van Groene Economische Groei, waarin verschillende zakelijke modellen en innovaties worden ontwikkeld en beoordeeld. We tonen zowel de voordelen als de invloed op zakelijke modellen in het rivierbekken, om zowel economische groei als regionale duurzame ontwikkeling te bereiken. Hiermee helpen we zakelijke modellen opzetten die ook na de duur van het project levensvatbaar zijn. Visualisatie is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van zakelijke modellen.