Maatschappelijke en innovatie roadmap

Project

Maatschappelijke en innovatie roadmap

LEI Wageningen UR nam deel aan het BE-Basic project “Maatschappelijke en innovatie roadmap” van het topsector thema Biobased economy (BBE). Binnen dit project werd er gekeken naar de maatschappelijke afwegingen en belemmeringen bij verschillende biobased initiatieven met als doel maatschappelijke roadmaps voor de biobased economy te ontwikkelen.

Het gehele project was gestructureerd naar drie casussen (biomaterialen, bioraffinage en biokerosine). Bij al deze casussen vonden verschillende activiteiten plaats (literatuurstudie, focusgroepen en stakeholder workshops). Het LEI organiseerde de stakeholder workshops. Het doel was om tijdens de workshops vanuit verschillende invalshoeken tot een afweging van maatschappelijke aspecten te komen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de methodiek participatieve multi-criteria analyse (pMCA). De opzet van de workshops stond in het teken van een open dialoog, dat zou leiden tot een meer vrije uitwisseling van gedachten en standpunten. De gedachtegangen en standpunten dienen als input voor de maatschappelijke roadmaps.