Project

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Westelijke Ontsluiting Amersfoort

De Westelijke Ontsluiting Amersfoort is een infrastructureel plan om de ongelijkvloerse kruising van een spoorlijn en een tweebaansweg in Amersfoort-West aan te passen. Een groep bewoners vroeg de Wetenschapswinkel om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren voor twee varianten van dit plan.

De gemeente Amersfoort heeft gekozen voor de zogenoemde 7B variant van het plan voor de Westelijke Ontsluiting van Amersfoort. Echter, voor deze variant is geen maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd.

Daarnaast hebben de bewoners zelf een variant 10+ opgesteld.

Met de MKBA voor beide varianten beogen de bewoners dat er een gefundeerde besluitvorming plaatsvindt.

Downloads

Nieuws