Project

Marktgericht Ondernemen

Het project Marktgericht Ondernemen realiseert een verhoogde toegevoegde waarde in de tuinbouw door het ontwikkelen van onderscheidende product(concept)en en duurzame verdienmodellen, het vertalen van markt- en consumententrends naar marktkansen, het versterken van ondernemerschap en het aanjagen van een cultuurverandering. Doel is de positie van telers en ketenpartners en een verdere verduurzaming van de ketens en de consumptie te versterken.

Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? Dat is de kernvraag van STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten, STAP. De glastuinbouw haalt al jarenlang slechte financiële resultaten. De tuinbouw bestaat uit heel veel mkb-bedrijven, die elkaar sterk beconcurreren en vooral gefocust zijn op een lagere kostprijs. Buitenlandse concurrentiekomt op. Zij kunnen vaak produceren onder gunstiger omstandigheden en krijgen steeds vaker toegang tot dezelfde nieuwe kennis en technologie waar de Nederlandse land- en tuinbouw groot mee is geworden.Gevolg: het aanbod neemt toe, terwijl de vraag stabiel blijft. De eens zo sterke concurrentiepositie die Nederland in binnen- en buitenland had, kalft door deze ontwikkelingen langzaam af.

Leren klantgericht produceren

Ondernemers die aan de slag willen en hun bedrijf meer klantgericht willen maken, kunnen daar begeleiding bij krijgen. STAP heeft hiervoor als basis zeven stappen geformuleerd, waaronder ‘consument volgen’, ‘afnemer ontzorgen’ en ‘ketensamenwerking’.

LEI Wageningen UR ondersteunt ondernemers om deze zeven stappen te zetten met de LEI Business Innovation Approach. Dit gebeurt zowel individueel als in groepen.Met deze aanpak zijn ondernemers in de glasgroente begeleid, maar ook in andere projecten in bijvoorbeeld de bollenteelt en veehouderij.

Vanaf 2014 is het project verbreed naar de fruitsector en de sierteelt.Dit mede dankzij de betrokkenheid van LTO Glaskracht Nederland, NFO en Rabobank.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan