Project

Marktontwikkeling Natuur en Biodiversiteit

Dit project heeft tot doel de mogelijkheden voor het vermarkten van bovenwettelijke prestaties op het gebied van natuur en biodiversiteit nader te onderzoeken en uit te werken in een te certificeren programma.

Hiermee wordt  nieuwe waarde gecreëerd in marktconcepten. De inzet is om te komen tot een aanpak voor de hele keten en ‘alle’ hectares waar de verschillende grondstoffen geteeld zijn (zowel dichtbij als ver weg). Na het vaststellen van de belangrijkste maatregelen om te komen tot verbetering van natuur en biodiversiteit, met betrokkenheid van de relevante NGO’s en uitgaande van de consumentenwaarden, worden in dit project pakketten van maatregelen ontwikkeld voor de sector zuivel en rundvlees, als eerste pilot.

Deze pakketten worden getoetst op:

  • hun economische haalbaarheid bij álle ketenpartijen in de markt
  • de concrete bijdrage aan natuur en biodiversiteit
  • de relevantie voor consumenten en (retail)merken.

Het eindresultaat is een set aan pakketten die ketenpartijen kunnen toepassen en waarmee ze een basis hebben voor een marktconcept dat voor hen meerwaarde genereert. Dit pakket kan onderdeel worden, bij voorkeur van een bestaand keurmerk. Daarmee ontstaat een nieuw verdienmodel voor de maatschappelijke waarde natuur&biodiversiteit.