Project

Marktverkenning EU-landen

Export is belangrijk voor de marktontwikkeling van duurzame producten. Wanneer andere EU-landen aanhaken en er tussen de landen zoveel mogelijk harmonie bestaat kan deze markt veel sneller groeien. Welke belemmeringen er zijn om de duurzame markt internationaal te vergroten is niet volledig bekend.

Het doel van dit project is dan ook om inzicht te verkrijgen in de belemmeringen bij de export van duurzaam voedsel en het komen aanbevelingen voor een strategie die deze belemmeringen wegneemt. Ook moet er meer draagvlak bij het bedrijfsleven en de overheid gecreëerd worden.

Aanpak en tijdspad

Het project zal beginnen met een aantal workshops over verschillende thema’s, productgroepen en sectoren. Van daaruit wordt verder gekeken wat er moet gebeuren. Hierbij kan gedacht worden aan Quick Scans of nadere verkenning van het bedrijfsleven of andere lidstaten. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn “hoe leeft diervriendelijk vlees in Duitsland?” of “hoe kunnen we milieu vermarkten?”

Resultaten

Omdat de uitvoering van het onderzoek in samenspraak met het bedrijfsleven gaat is de kans op een goede doorwerking van de resultaten groot. Als de belemmeringen voor export van duurzaam voedsel in kaart gebracht zijn, zullen er aanbevelingen gegeven worden om tot een strategie te komen om deze belemmeringen weg te nemen. Wanneer deze aanbevelingen en strategieën daadwerkelijk worden toegepast, zal dit de kansen van duurzaam voedsel op de Europese markt vergroten.