Project

Mededinging en duurzaamheid

Met dit project wordt meer inzicht verkregen in de mogelijkheden en perspectieven die PO's (Producer Organisation) primaire producenten bieden om enerzijds samen te werken en duurzaamheidsdoelen te halen en anderzijds tegenwicht te bieden aan de marktmacht van aanbieders en vragers.

De opdrachtgever heeft de volgende kennisvragen:

  1. Wat kunnen PO’s betekenen voor partijen (primaire producenten (boeren, tuinders en vissers), verwerkende industrie, tussen- en groothandel) aan ruimte voor horizontale en verticale samenwerking met het oog op duurzaamheid in het kader van mededinging en vragen rond de implementatie van de nieuwe GMO-voorstellen (Gemeenschappelijke Markt Ordening, onderdeel van het GLB) van de EC)?
  2. Welke strategieën staan open voor primaire producenten om tegenwicht te bieden aan marktmacht van aanbieders en vragers (inclusief relevantie en potentie van producentenorganisaties en interbranch organisaties (IBO’s) voor diverse Nederlandse sectoren)?

Resultaten

  • Een wetenschappelijk rapport en een management summary, deels gebaseerd op de resultaten van een workshop.
  • In 2012 is het plan van aanpak geschreven inclusief suggesties voor de samenstelling van de BC.
  • Op 10 januari 2013 is een nog onvolledige conceptversie van de deskstudie aan de opdrachtgever opgeleverd.