Project

Meer groen in de stad

In veel stedelijke gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Groen in de stad is echter belangrijk. Wageningen Environmental Research (Alterra) wil twee bijeenkomsten met gemeenten organiseren met als doel te komen tot oplossingen voor het probleem van de verstening.

De groene ruimte wordt schaarser

In stedelijke gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Openbaar groen is verdwenen door inbreiding of aanleg verkeersruimten. Voor het onderhoud is steeds minder budget beschikbaar. De particuliere tuinen worden steeds meer betegeld en steeds minder groen. Groen in de stad is echter belangrijk voor leefbaarheid en welbevinden, zorgt voor aangenaam stadsklimaat, kan helpen bij de opvang van piekneerslagen en is van belang voor de natuur in de stad. De vraag is hoe in deze tijd burgers, bedrijven en gemeente samen kunnen zorgen voor een goede groene invulling van de stad die aan al die verschillende opgaven tegemoet komt.

Doel van het project

In veel steden wordt groen steeds schaarser.
In veel steden wordt groen steeds schaarser.

Doel van dit project is om onderling kennis uit te wisselen over het behoud en uitbreiding van groen in stad en dorp. Hoe zorg je ervoor dat groen niet verloren gaat. Hoe zorg je ervoor dat het groen zo is ingericht en wordt beheerd dat het optimaal bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk en de verschillende functies van groen. Hoe doe je dit voor openbaar groen en bij groen van particulieren en bedrijven? Wat zijn de ervaringen in de verschillende gemeenten, wat zijn de goede voorbeelden, welke kansen worden nog onvoldoende benut.

Resultaten en wat wij bieden

Wij willen graag aan het werk met gemeenten die een slag willen maken met dit onderwerp. Voor deze gemeenten organiseren wij twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is vooral gericht op verkenning van het probleem, de inventarisatie van de belangrijkste knelpunten en het uitwisselen van ervaringen. De tweede bijeenkomst is meer een ontwerpsessie gericht op het ontwikkelen van oplossingen. Oplossingen kunnen ruimtelijk zijn (een beter ontwerp van de  groene ruimte) of procesmatig, zoals een eenvoudiger beheer en onderhoud, of oplossingen die particulieren en bedrijven stimuleren het groene oppervlak van hun terreinen te verhogen.

De gevonden oplossingen worden gebundeld in een brochure en ter beschikking gesteld aan de deelnemers.

Meedoen?

We zijn op zoek naar gemeenten die actief willen deelnemen aan de bijeenkomsten die in het kader van het project worden georganiseerd.

Kosten

Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners betalen €2000, excl. BTW. Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners betalen €3000, excl. BTW. Voor het bedrag kunnen maximaal twee personen deelnemen aan de workshops. Totaal benodigde budget is €25.000,- (excl. BTW)