Project

Meer voedsel met minder impact

In dit project wordt een model ontwikkeld voor een geïntegreerde aanpak van voedselzekerheid met minimale voetafdruk en een efficiënter gebruik van hulpbronnen in de landbouw binnen duurzaamheidsgrenzen. Het model richt zich op water, voedingsstoffen en biodiversiteit in het Limpopo-stroomgebied in Zuid-Afrika en kwantificeert de impact van verschillende scenario's om duurzaamheidsgrenzen vast te stellen.

Doelstelling

Het doel van dit project is een model voor een geïntegreerde aanpak van voedselzekerheid met minimale voetafdruk en een efficiënter gebruik van hulpbronnen in de landbouw binnen duurzaamheidsgrenzen.

Het model richt zich op water, voedingsstoffen en biodiversiteit in het Limpopo-stroomgebied in Zuid Afrika. Hiermee kan de impact van verschillende scenario’s om duurzaamheidsgrenzen vast te stellen worden gemeten.

Plan van Aanpak

In een onderzoek in 2012 zijn de drie modellen, namelijk SIMGRO (stroomgebied hydrologie), WOFOST (potentiële en water beperkt plantaardige producten), en QUEFTS (kwantitatieve evaluatie systeem van de Vruchtbaarheid van Tropische bodems) geïntegreerd, waardoor afwegingen mogelijk worden tussen meer irrigatie en bemesting, voedselproductie, rivierafvoer, grondwaterstand en ecologie. Het zal ook mogelijk zijn om boven- en benedenstroomse belangen in het stroomgebied af te wegen. Om (ecologische) duurzaamheidsgrenzen vast te stellen zullen we de impact van verschillende scenario's kwantificeren met het model, zoals meer irrigatie en kunstmest gebruik, andere gewassen en ander landgebruik. Naast afwegingen tussen verschillende delen van het stroomgebied komen afwegingen tussen verschillende aspecten van duurzaamheid aan de orde, zoals voedselveiligheid versus water, bodemvruchtbaarheid en ecologie. Ook effecten op de waterkwaliteit komen in 2013 op de agenda.

Resultaten (beoogd)

Het beoogde resultaat van dit project is een model voor een geïntegreerde aanpak van voedselzekerheid. Daarnaast het ontwerpen en analyseren van scenario’s en het uitvoeren van een nulmeting.

Resultaten van andere KB11-projecten worden meegenomen. Vanuit het sociaal-economisch onderzoek worden ook publicaties opgeleverd.

Resultaten (2012)

In 2012 zijn twee wetenschappelijke publicaties geschreven, zijn meerdere Alterra-rapporten gemaakt en (poster-)presentaties gegeven.

Publicaties