Project

Mest Management

Vee speelt een steeds grotere rol in de voedselproductie met mest als bijproduct. Momenteel is het gebruik van deze mest verre van perfect voor het milieu.