Project

Meten en analyseren van een uniforme en integrale dataset bodembeheer

Aanleiding is de behoefte voor het ontwikkelen van kennis over de relaties tussen bodemdiensten, bodemindicatoren en bodemmaatregelen. Deze kennis vormt de basis voor de ontwikkeling van instrumenten voor duurzaam bodembeheer in de praktijk. Om het effect van te nemen maatregelen op de verschillende bodemdiensten te bepalen, zijn combinaties van verschillende metingen nodig.

Gewenst doel is het organiseren, verzamelen en analyseren van een uniforme en integrale meetset over de verschillende bodemexperimenten. De analyse van deze data levert meer fundamentele kennis op over de samenhang tussen management, indicatoren en bodemdiensten. 

Tot nu toe worden metingen in veldproeven en systeemexperimenten doorgaans fragmentarisch uitgevoerd. Per project of experiment wordt gekeken welke metingen uitgevoerd kunnen worden in afhankelijkheid van het beschikbare budget en interesses van de betrokkenen. Door binnen dit bodemprogramma de behoeftes aan metingen en de mogelijkheden voor meetmethoden te bundelen, wil het projectteam efficiƫnter tot een uniforme en integrale meetset komen.

Resultaten

Het project zorgt voor afstemming tussen projectleiders binnen het programma Duurzame bodem over meetmethoden. Ook levert het een handleiding op met voorkeursmethodieken voor metingen en waarnemingen in het bodemprogramma. Verder is een database ontworpen en opgezet.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Het opzetten van een database om alle gegevens van verschillende bodemprojecten in te kunnen voeren.
  • Het beschrijven van voorkeursmethodieken voor metingen en waarnemingen in het bodemprogramma.
  • Additionele waarnemingen doen binnen een groot aantal bodemprojecten.