Project

Metropolitan Solutions: de Living Labs-methode

Om de kwaliteit van leven in grootstedelijke gebieden te garanderen, zijn daar integrale oplossingen nodig voor de complexe maatschappelijke uitdagingen. Bij de Living Lab-methode worden academische, maatschappelijke en zakelijke kennis samengebracht om integrale oplossingen tot stand te brengen.

Met het snelle verstedelijkingstempo worden grootstedelijke gebieden over de hele wereld geconfronteerd met complexe maatschappelijke uitdagingen, die gecoördineerde actie vereisen op heel diverse, maar nauw met elkaar verweven gebieden. Daarbij valt te denken aan klimaatadaptatie, voedselzekerheid, stedelijke mobiliteit en de logistiek van hulpbronnenstromen, en ook aan gezondheid en sociale integratie. Er zijn integrale oplossingen nodig als multifunctioneel antwoord op deze uitdagingen en om de kwaliteit van leven te garanderen in grootstedelijke gebieden met een snelgroeiende bevolking in dichtbevolkte steden.

Living Labs

De Living Labs-methode is een nieuwe onderzoeksmethode om integrale oplossingen te ontwikkelen en innovatie te stimuleren. Bij de methode worden academische, maatschappelijke en zakelijke kennis creatief met elkaar samengebracht. Zo worden complexe uitdagingen aangepakt en innovatieve oplossingen gecreëerd en in de praktijk gerealiseerd/geïmplementeerd. Door nauwe samenwerking tussen onderzoekers uit interdisciplinaire vakgebieden en burgers, bedrijven en publieke actoren is het mogelijk om elkaar aanvullende zienswijzen, expertise en ervaringen over een bepaald onderwerp te combineren en om integrale oplossingen tot stand te brengen.

Er is een interdisciplinair team van onderzoekers aangesteld bij Wageningen Universiteit om binnen het AMS-instituut mee te werken aan het ontwikkelen, testen en verfijnen van metropolitane oplossingen met een geïntegreerde Living Labs-benadering. De Living Labs-initiatieven vinden voornamelijk plaats in de Metropoolregio Amsterdam, in een nationale en internationale context.

Kernthema's

De kernthema's zijn:

  1. Kringloopeconomie en nieuwe afval- en rioolwaterverwerking ‘Innovating urban infrastructures and enabling circular economy’ (Innovatie van stedelijke infrastructuur en faciliteren van de kringloopeconomie) - Wei-Shan Chen
  2. Slimme inclusieve steden: ‘Stimulating social learning and co-creation through play’ (Stimulatie van sociaal leren en samen creëren met spel) - Iulian Barba Lata
  3. Stedelijke meteorologie en extreme neerslag: ‘Grasping the present and future weather in cities’ (Begrip van het huidige en toekomstige weer in de stad) - Iris Manola
  4. Klimaatresponsief, groen en blauw stedelijk ontwerp: ‘Shaping sustainable urban landscapes by transdisciplinary designing’ (Vormgeven van duurzame stedelijke landschappen door disciplineoverstijgend ontwerpen) - Wiebke Klemm
  5. Stadslandbouw en stedelijke voedsellogistiek: ‘Developing sustainable urban food systems for future cities’ (Ontwikkeling van duurzame voedselsystemen voor steden in de toekomst) - Xuezhen Guo Xuezhen Guo
  6. Tuinieren met de buurt en voedingssociologie: ‘Improving lifestyle and wellbeing in patients with a chronic illness by vegetable gardening’ (Moestuinieren ter verbetering van de leefstijl en het welzijn van patiënten met een chronische ziekte) - Nicole de Roos en Esther Veen
Metropolitan Solutions: the living lab approach