Project

Middenkader

Het doel van dit project is om stappen te zetten op weg naar een professioneel middenkader in de agrarische sector. Hierbij worden twee invalshoeken gekozen, namelijk die van de ondernemer en die van de (potentiële) werknemer.

Werkwijze

Binnen dit onderzoek worden de verschillende onderzoekstechnieken ingezet:

  • literatuurstudie naar organisatievormen, ervaringen en knelpunten bij oprichten en werken met een middenkader op bedrijven binnen en buiten de agrarische sector
  • dataverzameling om kwantitatief beeld te krijgen van aantal agrarische bedrijven met een middenkader
  • diepte-interviews ondernemers en werkgevers
  • gesprekken met onderwijscoördinatoren en docenten van agrarische onderwijsinstellingen
  • enquête onder MBO- en HBO-scholieren
  • 2 workshops: 1) ondernemers en huidige middenkaderleden / werknemers en 2) ondernemers en potentiële middenkaderleden / a.s. schoolverlaters uit het groen onderwijs.

Resultaten:

Het project levert de volgende eindproducten op:

  • Brochure tbv ondernemers, werknemers en scholieren/studenten   
  • Vakbladartikelen / artikel Kennis-Online
  • Workshopprogramma
  • Notitie tbv opdrachtgever voor projectverantwoording

Publicaties