Project

Mijn tuin, Jouw tuin

In 2015 startte het moestuinproject Mijn tuin, Jouw tuin in Barneveld om mensen die zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden te helpen en daarbij ook de tuiniers een steun in de rug te geven. Initiatiefnemer Edwin Gorissen: ’De eerste ervaringen zijn positief, en de aanvragen nemen toe’. De ambitie is om het initiatief te professionaliseren. Mijn tuin, Jouw tuin vroeg daarbij de hulp van de Wetenschapswinkel.

Elke tuinier onderhoudt 25 m2 van de tuin en mag de oogst zelf gebruiken, de oogst die over is gaat naar de voedselbank. In sommige tuinen zijn er 4 à 5 delen van 25 m2 beschikbaar. De aanvragen voor tuinen en van tuiniers nemen toe. De tuiniersgroep verbreedt zich. Ook mensen met een afstand van de arbeidsmarkt vinden hun weg naar het project. Binnen het project ligt de focus bij het (samen) bezig met de tuin, en daarbij bij de sociale meerwaarde van het initiatief.

Onderzoek

De ambitie van Mijn Tuin, Jouw tuin is om professionele organisatie op te starten en de activiteiten uit te rollen naar andere gemeenten. Daartoe heeft Mijn tuin, Jouw tuin de Wetenschapswinkel gevraagd om onderzoek te doen.

In dit project gaan Wageningse onderzoekers en studenten op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke meerwaarde heeft Mijn tuin Jouw tuin voor de deelnemers en de maatschappij?
  • Hoe kun je het concept opschalen. Wat is de haalbaarheid van het landelijk uitrollen t.a.v.: doelgroepen, doelstellingen, financiën, coördinatie, pr, fondswerving, zingeving en sponsoring?
  • Zijn er mogelijkheden om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen om het initiatief stevig neer te zetten en er voor coördinatoren en projectontwerper een inkomen uit te kunnen halen?
De resultaten van de eerste Academic Consultancy Training (ACT) groep naar de meerwaarde van MijnTuinJouwTuin voor verschillende stakeholders is gepresenteerd in de Boshoek in Ede. Het rapport naar de betekenis op gebied van sociaal kapitaal, empowerment, gezondheid en voeding is op te vragen bij Jan Hassink.
De resultaten van de eerste Academic Consultancy Training (ACT) groep naar de meerwaarde van MijnTuinJouwTuin voor verschillende stakeholders is gepresenteerd in de Boshoek in Ede. Het rapport naar de betekenis op gebied van sociaal kapitaal, empowerment, gezondheid en voeding is op te vragen bij Jan Hassink.