Project

Milieu op je bord

Of een dier wel een goed leven heeft gehad is voor consumenten bij de aanschaf van dierlijke producten relatief belangrijk. Duurzaamheidskenmerken als milieuvriendelijkheid worden door deze consumenten als minder belangrijk beschouwd. Toch is het wel belangrijk dat het milieu in overweging wordt genomen bij het verduurzamen van het productieproces.

Het doel van dit project is om uit te zoeken welke milieu-indicatoren het meeste kans hebben belangrijk gevonden te worden door de consument wanneer zij worden onderworpen aan marketing en communicatie.

Aanpak en tijdspad

Om milieu-indicatoren te benoemen die door middel van marketing belangrijk gevonden kunnen gaan worden door de consumenten zullen er verschillende stakeholderbijeenkomsten georganiseerd worden. In deze bijeenkomsten worden knelpunten geconcretiseerd en besproken en wordt er over oplossingen nagedacht. Ook moet er nagedacht worden over de onderbouwing van milieu-indicatoren voor vleesketens, biodiversiteit, grondstoffengebruik en het sluiten van kringlopen. Belangrijk hierbij is dat gebruik wordt gemaakt van de al beschikbare informatie.

Resultaten

Gedurende 2012 is een opzet ontwikkeld die in 2013 verder uitgerold wordt. Het project is in 2012 niet afgesloten. In 2012 is vooral voorbereidend werk uitgevoerd en gewerkt aan draagvlak voor dit onderzoek. Op basis daarvan wordt in 2013 het project uitgevoerd en afgerond.