Project

Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer

Om de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren en daarmee het bodemleven te stimuleren, onderzoekt Wageningen University & Research de minimale zuurstofconcentratie die nodig is voor het behoud van het bodemleven.

Uit deze literatuurstudie blijkt dat er een minimum zuurstofgehalte van 2,54 mg O/L voor maximaal 5% van het areaal voor de duur van maximaal 5,5 dagen voldoende is voor een gezond bodemleven in het Grevelingenmeer. Deze waarde is ingeschat op basis van overleving van verschillende soortgroepen zeedieren bij lage zuurstofgehalten en effecten hiervan op gedrag en fysiologie.

Publicaties