Project

Modelleren bloeitijdstip

Dit project beoogt het toepassen van system biologie op controle van bloeitijdstip door externe signalen, in het bijzonder de temperatuur, in Arabidopsis thaliana. Bloeitijdstip is in het algemeen een belangrijke determinant van opbrengst van de vegetatieve groei, omdat als de bloei begint de maximum vegetatieve biomassa is bereikt.

Doelstelling

Het doel van het project is om modellen te verkrijgen voor de verschillende netwerken die deze processen beinvloeden, en deze modellen te gebruiken om de response op verschillende soorten input te bestuderen. Dit zal uiteindelijk resulteren in een model dat voorspelt hoe temperatuur bloeitijdstip en in relatie daarmee biomassa productie, beinvloedt.

Resultaten

In 2012 is een begin gemaakt met modelleren van netwerken die het bloeitijdstip in Arabidopsis thaliana beinvloeden. Hierbij zijn verschillende componenten in zowel meristeem als blad betrokken, en in beide weefsels is een eerste netwerk-model verkregen. Parameters in deze modellen zijn gefit op experimentele data. Het resulterende model is in staat om, gegeven een verstoring van een of meerdere van de componenten, te voorspellen wat de invloed op het bloeitijdstip is.