Project

Modellering gevolgen van landgebruik en -beheer voor ecosysteemdiensten

Hoe kunnen ecosysteem- en landschapdiensten (beter) in kaart worden gebracht, gekwantificeerd en gemodelleerd? Het doel van dit project is om een conceptueel model te ontwikkelen dat het effect van ruimtelijke ordening op ecosysteemdiensten beoordeeld en om het model toe te passen op landelijk niveau.

Plan van Aanpak

In de voorgaande periode zijn meerdere modellen voor ecosysteemdiensten ontwikkeld om diensten in kaart te brengen, met betrekking op:

  1. het Groene Woud in Nederland (SELS project) en
  2. vegetatie restauratie beleid en beheer in de Baviaanskloof River Catchment in Zuid-Afrika (PRESENCE project).

Daarnaast is een wereldwijde GIS-database gecompileerd dat gebruikt kan worden voor het modelleren van ecosysteemdiensten (ESD) en het bestuderen van het effect van ruimtelijke ordening op ecosysteemdiensten provisies van wereldwijde weide en bossen biomassa.

Beoogde resultaten

De beoogde resultaten voor 2013 zijn:

  1. Een wetenschappelijk publicatie met de Zuid-Afrikaanse onderzoeksresultaten.
  2. Een verbeterde versie van het model dat het landgebruik beter linkt.
  3. Een scriptie: De globale modellering wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met PBL en de resultaten worden samengevat en gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel. De scriptie zal geschreven worden op basis van bestaande en geplande publicaties van voor 15 juli. 

Publicaties