Project

Mogelijkheden voor meer parknatuur onderzoeken

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning (NVK). Voor een nadere beleidsontwikkeling is het belangrijk om NVK-kijkrichtingen op nationaal niveau in te vullen met concrete gebieden en concrete maatregelen. Doel van dit project is onderzoeken of en hoe maatschappelijke handelingsmogelijkheden kunnen worden verruimd.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning (NVK). In de NVK-kijkrichting parknatuur neemt de actieve omgang met natuur en landschap een centrale plaats in. De gedachte om natuur en landschap meer te combineren met andere functies, wint meer en meer terrein. Voor een nadere beleidsontwikkeling is het belangrijk om NVK-kijkrichtingen op nationaal niveau in te vullen met concrete gebieden en concrete maatregelen.
Doel van dit project is onderzoeken of en hoe maatschappelijke handelingsmogelijkheden kunnen worden verruimd. Hiervoor worden ook ontwerpende capaciteiten ingezet. Dit is het laatste jaar van een driejarig project.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2013 zijn:

  • Afronden tussenrapport tweede fase
  • Aanpak derde fase uitwerken.
  • Derde fase uitvoeren.

Resultaat

Resultaten zijn:

  • Eindrapportage met voor het web geschikt gemaakte presentatievormen.
  • Beschrijving van arrangementen passend bij beleefbare en inpasbare natuur.