Project

Monitoring diervoedergrondstoffen verbeteren

De kwaliteit en veiligheid van diervoedergrondstoffen is een belangrijke factor voor de voedselveiligheid. Uit recente crises en incidenten is gebleken dat er onveilige diervoedergrondstoffen in de voedselketen aanwezig zijn.
Het doel van het EU-project QSAFFE is de EU te voorzien van een raamwerk om de kwaliteit en veiligheid van diervoedergrondstoffen te verbeteren.

De aanwezigheid van chemische en microbiologische contaminanten en natuurlijke toxinen in de voedselketen is een belangrijke zorg voor Europese overheden, producenten en consumenten. De kwaliteit en veiligheid van diervoedergrondstoffen geproduceerd in de Europese Unie en daarbuiten is daarbij een belangrijke factor.

Om dit doel te bereiken is EG-wetgeving van kracht geworden waarin een hoog niveau van consumentenbescherming op het gebied van voedsel- en diervoederveiligheid en volledige traceerbaarheid in de voedselketen wettelijk zijn vastgelegd. In het Rapid Alert System voor Food en Feed (RASFF) blijkt echter dat veel alerts betrekking op onveilige diervoedergrondstoffen. Daarom bestaat de behoefte aan betere mogelijkheden om de kwaliteit en veiligheid van diervoeders te garanderen. Daarbij is economische haalbaarheid een belangrijke randvoorwaarde.  

Het doel van het EU-project QSAFFE (Quality and Safety of Feeds and Food for Europe) is de Europese diervoedersector en Europese overheden te voorzien van een raamwerk om de kwaliteit en veiligheid van diervoedergrondstoffen te verbeteren.

Aanpak en tijdspad

QSAFFE omvat vier inhoudelijke speerpunten (work packages). RIKILT is bij alle speerpunten betrokken. De speerpunten zijn:

  • Ontwikkelen van screeningstechnieken om niet-conforme diervoedergrondstoffen vroegtijdig (bijvoorbeeld bij import) op te sporen
  • Methoden ontwikkelen voor testen op botanische en geografische oorsprong
  • Invloed van nieuwe ontwikkelingen als biofuel productie onderzoeken
  • Overdrachtstudies van feed naar food uitvoeren

Resultaten

Resultaten zijn:

  • Overall strategie voor vroegtijdige ontdekking van contaminanten en frauduleuze toevoegingen in diervoedergrondstoffen.
  • Methoden en strategie├źn voor de bepaling van traceerbaarheid en authenticiteit van diervoedergrondstoffen.
  • Identificatie van nieuwe chemische en microbiologische risico's.
  • Voorspellende modellen voor de overdracht van contaminanten van diervoer naar voedingsmiddelen.

Publicaties