laboratorium

Project

Monsteronderzoek in het kader van Nationaal Importcontrole Derde Landen en overige NVWA TWO Laboratorium analyses

Bewaking van de voedselkwaliteit van de import.

Doelstelling project

Analyseren van monsters genomen door Laboratorium NVWA in het kader van Importcontrole Derde Landen, exportcertificering en overige controles zijnde niet Nationaal Plan. Monsteraantallen zijn variabel en analyses volgens op offertebasis vastgesteld tarief per monster.

Plan van aanpak en tijdspad

In de Europese Richtlijn 97/78/EG is de importcontrole vastgelegd. In dit kader analyseert RIKILT monsters. Daarnaast worden door het Laboratorium NVWA overige monsters aangeboden in het kader van exportcertificering waarbij het gaat om analyse van zware metalen, mycotoxinen en diermeel.

Resultaten

Resultaten worden direct elektronisch gerapporteerd aan de NVWA.