Project

NGI Green Booster

Planten staan er bekend om dat ze zeer interessante, hoogwaardige inhoudstoffen maken die velerlei toepassingen kunnen hebben, bv als smaakstoffen, kleurstoffen, antibiotica, voedingscomponenten, medicijnen etc. Vaak zijn deze stoffen echter niet of nauwelijks op economisch verantwoorde wijze te produceren of te isoleren uit planten.

Doelstelling

Doel van het Platform Green Synthetic Biology programma (NGI) is om dergelijke planten inhoudstoffen te laten produceren door industriële micro-organismen. Hiervoor moet de machinerie die verantwoordelijk is voor de biosynthese in planten, overgebracht en functioneel geïntegreerd in het metabolisme van een microorganisme.

Werkwijze

In dit project richten we ons op flavonoïden, een grote groep planten stoffen met veronderstelde, maar vaak nog niet hard bewezen gezondheidseigenschappen (o.a. antioxydant).

Resultaten

Belangrijkste resultaat tot nu toe is dat we samen met de TU-Delft een gist hebben geconstrueerd die op grote schaal het basis flavonoïde naringenin kan produceren. Dit is een uitstekende basis om ook andere bioactieve flavonoïden te maken. Verder hebben we contacten gelegd met stakeholders (o.a. bedrijven) uit de levensmiddelen sector om de gegenereerde kennis te gebruiken bij voedingsonderzoek en meer inzicht te krijgen in de werking van flavonoïden..

Publicaties