Heideboerderij

Project

Naar een financieringsmodel voor Heideboerderijen in Nederland

De Vereniging Federatie Heideboerderijen i.o. wil weten of het mogelijk is om een financieringsmodel te ontwikkelen voor een nieuw concept in Nederland, de Heideboerderij. In de Heideboerderij werken natuurbeheerders, schaapherders, boeren, streekgebonden bedrijven en bewoners samen aan integraal landschapsbeheer. Daartoe vroeg ze de Wetenschapswinkel om dit model te onderzoeken.

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is de rol van de markt en de (Europese) overheid in bedrijfssystemen en samenwerkingsvormen als de Heideboerderij?
  • Welke private en publieke producten en diensten kan een Heideboerderij leveren? Onder welke voorwaarden?
  • Wat is het financieringsmodel voor de Heideboerderij in Nederland? Wat zijn de kosten en opbrengsten van de benoemde private en publieke producten en diensten?
  • Is een Heideboerderij realiseerbaar in Nederland onder de huidige omstandigheden? Zo niet, wat zou er nodig zijn om een Heideboerderij wel mogelijk te maken?

Federatie van Heideboerderijen

De Federatie van Heideboerderijen i.o. ondersteunt de realisatie en ontwikkeling van Heideboerderijen in Nederland. De Federatie zet zich in voor kennisontwikkeling over het Heideboerderijconcept, ondersteunt lokale en regionale initiatieven en behartigt de belangen van de initiatiefnemers.

Ambitie van de Heideboerderij is een rijk en levend cultuurlandschap met natuur- en landbouwgronden waar mensen werken aan een gezond bodemleven en een gezond leefklimaat. De gesloten nutriƫntenkringloop van de Heideboerderij gaat gepaard met een nieuwe vorm van samenwerking van lokale partners, en levert zo ook gemeenschapszin en een bijdrage aan de lokale en circulaire economie.

De Heideboerderij levert diverse producten en diensten:

  • een levend cultuurlandschap met hoge biodiversiteit: gevarieerde heide, zeldzame schapenrassen, akkerflora, vergeten groenterassen, kruidenrijke hooilanden en veel vogels en ander leven;
  • voedsel zoals gerst voor bier, graan voor brood, heidehoning, wol, groenten en vlees;
  • diensten als natuurbeheer, zorg, re-integratie, workshops, trainingen, educatie, en veel inspiratie.