Project

Nano risico

De ecologische risicobeoordeling van geproduceerde nanodeeltjes (manufactured nanoparticles, MNP) zal verschillen van de huidige risicobeoordeling van stoffen, omdat de huidige risicobeoordeling is gebaseerd op het paradigma van actieve moleculen.

MNP gedragen zich anders, daarom zijn nieuwe methoden voor de risico-evaluatie nodig. Dit project zal kritisch en systematisch kijken naar de ecotoxicologische gegevens en de procedures voor risico-evaluatiemodellering, en zo nodig alternatieve processen voorstellen om de huidige EU-risicobeoordeling geschikt te maken voor MNP.

Doelstelling

Doel van dit project is het aanpassen van probabilistische risico-evaluatie voor milieu- en gezondheidseffecten van nanodeeltjes, met aandacht voor onzekerheden.

Aanpak en tijdspad

In een eerste fase zullen twee sporen onderzocht worden:

  • ‘Datarijke’ aanpak, hier wordt gezocht naar geschikte datasets van blootstelling aan nano-materialen en dosis-responsrelaties.
  • ‘Data-arme’ aanpak, hier worden inventarisaties gemaakt van de mogelijkheden om onzekerheid (door gebrek aan data) in beeld te brengen door kwantificering op basis van de meningen van experts.

Op basis hiervan zullen probabilistische modellen gebouwd worden die voor specifieke cases van nanomaterialen het risico en de onzekerheden in kaart brengen.

In 2013 wordt een voorbeeld-studie over probabilistische risico-beoordeling van nanomaterialen in voedsel uitgewerkt, en als artikel ingediend (gepland mei/juni). Deze case studie maakt gebruik van Integrated Probabilistic Risk Assessment (IPRA) op nanosilica in voedsel. Ter voorbereiding van een vergelijkbare studie voor milieu-risico’s wordt een literatuuronderzoek over de probabilistische methoden voor milieu risico beoordeling en de vertaling naar nano risico beoordeling afgerond en als artikel ingediend (gepland eind maart). Daarna wordt er een begin gemaakt aan een case studie artikel over nano risico beoordeling in het milieu.

Resultaten

De promovendus, die start in 2012, zal dit jaar een literatuuronderzoek publiceren en onderbouwen welke probabilistic methoden worden gebruikt. In totaal levert dit project 4 wetenschappelijke artikelen en een proefschrift met bijbehorende software tools op.

Publicaties