Project

Nanolyse: meten van nanodeeltjes

Ontwikkeling van snelle/screening methodes voor nanodeeltjes in voedsel en uitgebreide methoden voor monstervoorbewerking, scheiding, identificatie/karakterisering van zowel anorganische en organische nanodeeltjes.

Deliverables

Er is een grote behoefte aan gevalideerde analytisch chemische methoden voor de detectie van nanodeeltjes in voeding (en andere complexe matrices). In dit project zijn hiervoor methoden ontwikkeld. Nu wordt aangegeven waar we staan en wat de noodzakelijke toekomstige
ontwikkelingen zijn.

Klik hier voor de project website.

Publicaties