Project

NanonextNL: Stakeholders responses to nanotechnologies

Inmiddels zijn er toepassingen van nanotechnologie/ nanodeeltjes in de landbouw (nanoformuleringen van pesticiden, dierbehandelingsmiddelen), diervoeder (additieven), voedsel processing (industriële bereiding), verpakkingsmaterialen en voedingssupplementen. Hierbij worden ‘engineered ‘nanodeeltjes gebruikt voor een breed scala doeleinden: bijvoorbeeld ter verhoging van de effectiviteit van bestrijdingsmiddelen, ter verbetering van de voedselkwaliteit (bijvoorbeeld smaak, textuur), vanwege antimicrobiële werking in coatings en/of om te zorgen voor een verhoogde biobeschikbaarheid van nutriënten/bioactieve stoffen. Consumenten blootstelling via de orale route is dus zeker te verwachten. Er wordt een grote diversiteit aan typen nanodeeltjes toegepast.  De meest bekende zijn: zilver, titaandioxide, silica. Tevens  wordt er gewerkt met organische nanocapsules; deze dienen vooral al containers voor de gerichte afgifte van bioactieve stoffen. 

De achterliggende motivatie om te onderzoeken hoe de maatschappij over verschillende nanotechnologie toepassingen denkt, is dat het succes van nanotechnologie toepassingen mede afhangt van de maatschappelijke acceptatie van de technologie. In het programma “Society’s response to nanotechnology” kijken wij daarom hoe experts en consumenten de acceptatie van verschillende nanotechnologie toepassingen beoordelen, en vooral ook waarom bepaalde toepassingen als meer of minder aanvaardbaar worden gezien. Inzicht in waarom stakeholders toepassingen meer of minder aanvaardbaar vinden geeft aanknopingspunten voor welke bezwaren ondervangen moeten worden om de potentie voor succesvolle invoering van toepassingen te verhogen.

Deliverables

  • Congrespresentatie (1; congres nog niet bepaald))
  • Bijdrages aan maatschappelijk debat
  • Medio 2014: bijdrage aan wetenschappelijk manuscript:      voorlopige titel “stakeholder risk-benefit perceptions and attitudes towards different areas of nanotechnology application"

Samenvattingen voor kennisonline ( 1maal eind juni 2014 en 1 maal eind November 2014)

Publicaties