Project

NanonextNL risico's in kaart brengen

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een database (of “decision support tool”) voor meta-analyse en extrapolatie van onderzoeksresultaten ten behoeve van de veiligheidsbeoordeling (humaan en milieu) van engineered nanodeeltjes (ENPs).

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een database (of “decision support tool”) voor meta-analyse en extrapolatie van onderzoeksresultaten ten behoeve van de veiligheidsbeoordeling (humaan en milieu) van engineered nanodeeltjes (ENPs).Doelstelling

Het doel van dit project is door de gerichte inzet van beschikbare middelen (fundamentele en innovatieve), een versterking te krijgen van de projecten:

  • Ontwikkelen van een database (of “decision support tool”) voor meta-analyse  en extrapolatie van onderzoeksresultaten ten behoeve van de veiligheidsbeoordeling (humaan en milieu) van engineered nanodeeltjes (ENPs)
  • Stakeholders response op nanotechnologie

Werkwijze

Vanwege de bijzondere eigenschappen worden nanodeeltjes (ENPs) toegepast in tal van consumentenproducten, waaronder voeding. De risicobeoordeling van ENP wordt bemoeilijkt door de bijzondere eigenschappen die deze deeltjes hebben. Veelal moet de gebruikte methoden in de risicobeoordeling aangepast worden voor elk specifieke ENP. Aangezien er vele nieuwe ENPs worden ontwikkeld en toegepast, is er behoefte aan een methode om de ENPs te prioriteren voor risicobeoordeling. Dit project zal een Decision Support System (DSS) ontwikkelen waarmee dit mogelijk wordt.

Resultaten

Er is een uitgebreid literatuurstudie uitgevoerd naar de bestaande databronnen met gegevens over nanodeeltjes (fysicochemisch als toxicologie) en naar bestaande of in ontwikkeling zijnde methoden voor de beoordeling van de veiligheid van nanodeeltjes (o.a. decision support systemen (DSS)). De geïdentificeerde databronnen zijn tevens beoordelend voor hun mogelijk (her)gebruik in nieuwe systemen, zoals het DSS dat in dit project ontwikkeld zal worden.

Een visie / opzet voor een DSS is ontwikkeld dat gebruikt maakt van ontologieën, databronnen en vormen van logisch redeneren waarbij informatie van verschillende domeinen (humane gezondheid en milieu) gebruikt worden. De review en de visie voor een DSS zal worden gepubliceerd. De werktitel is “ Exploring the development of a Decision Support System (DSS) to prioritize engineered nanoparticles for risk assessment”.

Publicaties