Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Project

Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Precisielandbouw en AgroRobotica kunnen een grote rol spelen bij de verduurzaming van de landbouwproductie. Maar dan moet de technologie wel gebruikt worden door boeren. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) moet daar verandering in brengen.

Doel van het NPPL-project is boeren te overtuigen van de meerwaarde van precisielandbouw door een aantal voorbeeldcases van precisielandbouw  in de praktijk te implementeren. Hiervoor worden jaarlijks zes boeren geselecteerd. Zij worden een jaar lang begeleid en ondersteund; knelpunten waar de boeren tegenaan lopen zullen zo snel worden opgelost. Iedere geïnteresseerde boer kan de ervaringen van de zes boeren volgen via de website van Nationale Proeftuin Precisielandbouw en via demonstraties en bijeenkomsten op de bedrijven. NPPL wil ook de ontwikkeling van een breed gedragen nationale agenda precisielandbouw tot stand brengen.

Zes praktijkcases 2018

  1. plaatsspecifiek en variabel bekalken/organisch materiaal toepassen op basis van bodemscans;
  2. plaatsspecifiek en variabel bodemherbiciden toedienen, afhankelijk van de zwaarte van de grond;
  3. plaatsspecifiek en variabel aardappelen poten, afhankelijk van de zwaarte van de grond;
  4. plaatsspecifiek en variabel loofdoden op basis van vegetatie-index (extra optie Phytophthora-middelen variabel doseren);
  5. plaatsspecifiek stikstof-bijbemesten in aardappelen;
  6. plaatsspecifiek bestrijden van aaltjes met granulaat op basis van perceelbemonstering en advies.

Gedurende vier jaar worden elk jaar 6 nieuwe boeren en 6 nieuwe praktijkcases geselecteerd. 

WUR Experts

De boeren worden beleid door precisielandbouw-experts van Wageningen University & Research. Informatie en communicatie over de voortgang en de ervaringen van de boeren in de praktijkcases is in handen van ProAgrica, een divisie van ReedBusiness, o.a. verantwoordelijk voor het blad Boerderij. Boerderij is een belangrijke informatiebron voor akkerbouwers, en daarom bij uitstek geschikt om de grote doelgroep van potentiële nieuwe gebruikers van precisielandbouw te bereiken.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financiert dit project met ruim 2 miljoen euro in vier jaar. Corné Kempenaar, WUR-expert op gebied van precisielandbouw is projectleider.

Lees meer in het dossier