Project

Nationale maatschappelijke gevolgen van de biobased economy (ORANGE model)

Onderzoek rondom biobased economy is vooral gericht op de ontwikkeling van technologisch onderzoek om biomassa bruikbaar te maken als input voor niet-agrarische eindproducten (chemie, energie, brandstof). Echter is er ook behoefte aan informatie over directe en indirecte gevolgen die de biobased economy heeft voor de maatschappij (economie, duurzaamheid, sociaal).

Instrumenten om biobased economy te benaderen vanuit een maatschappelijk perspectief zijn zelfs niet of nauwelijks beschikbaar. Het doel van dit project is daarom om een socio-economische rekentool voor Nederland en provincies te ontwikkelen, die de gevolgen meet van onder andere beleidsveranderingen (van landbouw, milieu, handel, biobased economy) voor sectoren in Nederland.

Aanpak en tijdspad

Er wordt data en informatie verzameld over bijvoorbeeld de opbrengsten en kosten, het landgebruik en de emissies van biomassa, de indirecte effecten van de biobased economy en de relatie tussen huishoudens en de biobased economy. Deze informatie wordt gebruikt om de socio-economische rekentool verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Resultaten

Het beoogde eindresultaat is een socio-economische rekentool die allerlei biobased aspecten en biobased relaties bevat voor sectoren in Nederland.