Project

Nature meets design

Nature Meets Design (NmD) richt zich op het inzetten van de natuur als inspiratiebron voor het ontwikkelen van innovaties voor bedrijfsprocessen, organisatiesystemen en economische modellen.

Steeds meer bedrijven ontdekken, soms gedwongen door schaarste, dat duurzame en circulaire manieren van bedrijfsvoering leiden tot een gezond bedrijf. Er is steeds meer vraag naar een meer duurzame levenswijze, ook vanuit de consument. Maar hoe is dit te realiseren? Nature meets Design stimuleert het gebruik van de natuur als inspiratiebron.

Design in samenwerking met natuur

Nature meets Design biedt een platform wat de samenwerking met natuur stimuleert. De natuur kan gezien worden als een expert op het gebied van efficiëntie, veerkracht en adaptiviteit. Door kennis hieruit te gebruiken in combinatie met technieken als ‘design thinking’ kunnen oplossingen voor maatschappelijke, economische en duurzame vraagstukken worden gerealisserd.

Een nieuwe natuurbeleving is hiervoor het uitgangspunt. Door op creatieve wijze de waarde van de natuur te communiceren ontstaat meer bewustwording over de mogelijkheden van de natuur. Daarnaast worden ontmoetingen georganiseerd, door professionals met verschillende achtergronden met elkaar te koppelen ontstaan er onverwachte ideeen.

Biomimicry

Biomimicry richt zich op het bestuderen van innovaties in de natuur, en vervolgens de vertaling en toepassing hiervan op hedendaagse vraagstukken. Nature Meets Design zet zich in om de waardevermeerdering van de biomimicry aan te tonen. Dit wordt gedaan door interessante projecten te belichten op het gebied van biomimicry en circulaire economie.

Producten NMD

  • Opzetten Nature Meets Design project
  • Communicatie middelen opzetten en zichtbaarheid NMD warborgen
  • Inventarisatie Biomimicry projecten en spelers
  • Aanwezigheid Dutch Design Week door middel van een stand, dagelijkse exposure en symposium met workshop.
  • Aansluiten bij Agri Meets Design
  • Co-creatie Biomimicry Action Kit. Een toolkit ontwikkeld voor bedrijven om kennis te maken met biomimicry en inzichten te ontwikkelen hoe biomimicry toegepast kan worden. De Biomimicry Action Kit helpt teams die werken aan complexe sociale, organisatorische en duurzaamheid vraagstukken met de ambitie om tot baanbrekende innovaties te komen. De Biomimicry Action Kit biedt hiervoor een helder stappenplan om te leren van de natuur, haar slimme oplossingen te leren begrijpen om deze te transformeren naar praktische experimenten voor innovatie!
  • Uitgewerkte showcases en presentatie daarvan op DDW
  • Podium bieden KB projecten Biomimicry op de Dutch Design Week

Publicaties