Project

Natuurlijk leren in de 21e eeuw

Binnen democratische basisschool ‘de Vallei’ is ruime aandacht voor de ontwikkeling van competenties, passend bij de huidige tijd. Aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR is gevraagd om de ontwikkeling van ‘21st century skills’ op de school zichtbaar te maken. Hiermee kan de meerwaarde van het onderwijssysteem worden aangetoond.

Een nieuw model

Om de ontwikkeling van competenties te kunnen begeleiden was een kader nodig dat de 21e eeuwse competenties definieert. Binnen de onderwijswereld zijn talrijke indelingen van 21e eeuwse competenties aanwezig. Om een focus te kiezen, is een nieuw model ontwikkeld met in totaal tien competenties. Dit model bestaat uit vijf clusters: persoonlijke verantwoordelijkheid; manier van werken; manier van denken; informatie, media en technologie, en burgerschap.

Model tien 21e eeuwse competenties
Model tien 21e eeuwse competenties

In gesprek met de leerling

Iedere 21e eeuwse competentie is uitgewerkt in een gedrag, houding en reflectie component.

De uitwerking kan gebruik worden bij het analyseren van de observaties en het in gesprek gaan met de leerlingen over de competentie. Observaties blijken een geschikte ingang te vormen voor een gesprek over de 21e eeuwse competentie in het algemeen, de kwaliteiten en uitdagingen van de leerling met betrekking tot de competentie en het formuleren van leerdoelen. Dit kan aan de hand van een gesprekshandleiding.

Conclusie

Het in beeld brengen van de ontwikkeling van competenties is mogelijk is door het observeren en verzamelen van situaties waarin leerlingen deze competenties laten zien. Deze methode sluit goed aan bij de context van het democratisch onderwijs omdat de leerlingen niet klassikaal werken en zelf hun schooldag vormgeven. Observaties van 21e eeuwse competenties kunnen worden vastgelegd met behulp van een mobiele webapplicatie of een app. Dit is een geschikt middel om zowel verwachte als onverwachte situaties binnen de leeromgeving relatief snel vast te leggen.

Aanbevelingen algemeen

Vervolg

Wanneer men de stap wil maken naar het volgen van de ontwikkeling van competenties in de tijd en het in kaart brengen van talenten per leerling is het nodig om meer systematisch te gaan observeren binnen de school. Dit is onder andere noodzakelijk om te zorgen dat de observaties representatief zijn voor de individuele leerling.