Project

Nevenvoordelen duurzame stalconcepten

Om veehouders te ondersteunen in de keuze voor een emissie arme staltechniek zijn van enkele stalsystemen de voor- en nadelen geïnventariseerd bij gebruikers. De technieken zijn: Warmte en Koude Opslag bij varkens, TerraSea bij vleeskuikens, V-vormige mestband bij vleeskalveren en de Vrije Keuzestal bij melkvee. Op basis van de verkregen informatie is ook gekeken naar het effect van de systemen op de economische haalbaarheid.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO, voorheen Agentschap NL) met financiering vanuit het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren hebben Wageningen UR Livestock Research, Projecten LTO-Noord en Flynth accountants en adviseurs een studie uitgevoerd naar de nevenvoordelen van milieubesparende maatregelen stalsystemen. Het doel van deze opdracht was Het inventariseren en integreren van technische en bedrijfseconomische resultaten van praktijkbedrijven met nieuwe duurzame stalconcepten.

Op basis van een inventarisatie van de beschikbaarheid van voldoende gegevens zijn interviews gehouden op bedrijven met:

  • luchtconditionering met Warmte en Koude Opslag (WKO) in varkensstallen
  • TerraSea bij vleeskuikens
  • V-vormige mestband bij vleeskalveren
  • Vrije Keuzestal melkkoeien

Naast een factsheet per stalsysteem, zijn de resultaten van de studie te vinden in rapport 736 van Wageningen UR Livestock Research. De factsheets zijn te downloaden via de links.

Rapport en Factsheets