Project

Newbie: nieuwkomers in de landbouw

Nieuwkomers in de landbouw zijn cruciaal voor zowel het behoud van de landbouw in Europa als voor de verdere ontwikkeling van het Europese platteland. Ze stimuleren de innovatie en het ondernemerschap in de sector. Hun kennis, vaardigheden en hun netwerk zijn bovendien een verrijking voor de sector. Nieuwkomers worden echter geconfronteerd met een aantal uitdagingen en problemen. Het Newbie-netwerk zal een bijdrage leveren om de huidige hindernissen van de nieuwkomers te overbruggen en handvaten aanreiken voor de realisatie van succesvolle bedrijfsstrategieën.

Waar staat Newbie voor?

Newbie staat voor New Entrant netWork: Business models for Innovation, Entrepreneurship and resilience.

Het Newbie-netwerk beoogt de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe businessmodellen, en richt zich daarbij in het bijzonder tot (jonge) opvolgers en landbouwers die volledig 'van scratch' in de sector starten.

Het Newbie netwerk biedt een uniek platform voor nieuwkomers, opvolgers, adviseurs, onderzoekers en belangrijke regionale en nationale actoren.

Activiteiten in Nederland en in Europa

Newbie zal diverse activiteiten organiseren, zowel op nationaal als op Europees niveau. Deze activiteiten zijn o.a.het organiseren van nationale discussiebijeenkomsten, het presenteren van nieuwkomers op het Newbie -videokanaal, het uitgeven van een jaarlijkse prijs voor een innovatief nieuw businessmodel en het organiseren van Europese bilaterale uitwisseling tussen nieuwkomers en landbouwadviseurs.