kipfilet

Project

Nice to Meat

Het doel van het project is om een netwerkbijeenkomst te organiseren voor de EU nationale referentielaboratoria die de controles watergehalte pluimveevlees uitvoeren en de Nederlandse stakeholders (overheid en bedrijfsleven).

Het doel van het project is om een netwerkbijeenkomst te organiseren voor de EU nationale referentielaboratoria die de controles watergehalte pluimveevlees uitvoeren en de Nederlandse stakeholders (overheid en bedrijfsleven). Alle voorbereidingen voor de netwerkbijeenkomst zullen plaatsvinden in dit project, de bijeenkomst zelf zal in 2012 plaatsvinden en eventuele resterende kosten gefinancierd uit andere middelen.