tarwe

Project

Niet-doelwit planten ikv NL en EU toelating

Het project richt zich op kennisontwikkeling om tot verdedigbare schattingen van depositie op niet-doelwit planten te komen en het voorbereiden van een tiered approach voor de risicobeoordeling. Onbeantwoorde kennisvragen worden geïdentificeerd welke verdere invulling van hogere tiers in de weg staan (mede met het oog voor de noodzaak voor een vereenvoudiging van het etiket).