Project

Novel Food Dossier

Het wegnemen van belemmeringen voor het opstellen van voedselveiligheidsdossiers in het kader van de Novel Foods Verordening (NFV-dossiers) voor (MKB)-bedrijven.

Doelstellingen project

Dit project heeft tot doel een beslisboom te ontwikkelen die (MKB-)bedrijven ondersteunt bij het opstellen van voedselveiligheidsdossiers vanuit de Novel Food Verordening wat nodig is voor markttoelating van hun nieuwe eiwit(produc)ten. De beslisboom neemt ervaren belemmeringen weg vanuit de wet- en regelgeving door inzicht te geven in het proces van opstellen van een voedselveiligheidsdossier vanuit de Novel Food Verordening. Hierdoor zullen (MKB-)bedrijven eenvoudiger nieuwe eiwitten op de markt kunnen brengen, wat tot meer innovatie zal leiden. Hiermee draagt dit project bij aan een oplossing om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze van eiwitten te voorzien.

Plan van aanpak

In dit project wordt een beslisboom ontwikkeld als leidraad om NFV-dossiers voor nieuwe eiwitbronnen op te stellen, zodat deze vermarkt kunnen worden als voedselveilige en duurzame alternatieve eiwitbronnen. De beslisboom neemt daarmee in dat proces ervaren belemmeringen in wet- en regelgeving weg. De toepasbaarheid van deze beslisboom wordt getoetst en verbeterd op basis van 3 casestudies. Voor de nieuwe eiwitbronnen algen, bietenblad en insecten wordt hiervoor in samenwerking tussen de deelnemende MKB-bedrijven en kennisinstellingen de procedure voor het opstellen van een dossier voor aanvraag tot markttoelating vanuit de Novel Food Verordening doorlopen door de dossiers zover mogelijk geschikt te maken voor indiening. Op basis van de bevindingen uit de cases wordt de beslisboom aangepast. (MKB)-bedrijven kunnen de beslisboom gebruiken om aan het begin van het ontwikkelingstraject van een nieuwe eiwitbron in te kunnen schatten hoe ze een NFV-dossier effectief en efficiƫnt (qua kosten en tijd) kunnen opzetten.

Resultaten

Een beslisboom-tool waarmee innovatieve (MKB-)bedrijven, die bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe eiwitten vooraf kunnen inschatten op welke manier ze een voedselveiligheidsdossier vanuit de Novel Food Verordening effectief en efficiƫnt (qua kosten en tijd) kunnen opzetten.