Project

Novel pest resistance in tomato

In de tomatenteelt kan een heel scala aan plaag insecten voorkomen. Dit betreft o.a. wittevliegen, trips, bladluizen en rupsen. Sommige van deze insecten zijn lastig in toom te houden met insecticiden en bovendien ontwikkelen ze er resistentie tegen. Daarnaast zijn verschillende van deze insecticiden gevaarlijk voor het milieu, wat om alternatieve oplossingen vraagt. De beste manier is de problemen voorkomen door resistente tomatenrassen te gebruiken.

Resistentie tegen insecten is gevonden in wilde verwanten van de cultuurtomaat. Recentelijk is wittevlieg resistentie gevonden in Solanum galapagense. In dit project willen we onderzoeken of een dergelijke resistentie ook in andere soorten van de lycopersicon groep van Solanum sectie lycopersicon voorkomt, tegen welke insecten die werkzaam is en hoe de resistentie werkt.