Project

Omgevingsgericht ondernemen

De landbouw staat voor de opgave om zich te transformeren naar een omgevingsgerichte landbouw. De mogelijkheid tot groei is in de toekomst sterk afhankelijk van de ruimte die de ondernemer krijgt van zijn omgeving.

Een melkveehouder die zijn stal wil vergroten heeft meer en meer te maken met wensen van buren, burgers en overheden. Zonder omgevingsgerichtheid geen groei en ontwikkelingsruimte. Voor veel partijen in de agrarische sector is het nieuw om op deze manier met de omgeving en hun bedrijf om te gaan.

Het doel van dit project is om agrarische ondernemers te stimuleren om omgevingsgericht te ondernemen.

In 2010 is, binnen het kader van het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma ‘Landbouw in zijn maatschappelijke omgeving’, een visie vorm gegeven hoe een internetportal omgevingsgericht ondernemen stimuleert. Vervolgens is een prototype ontwikkeld en getoetst door afgevaardigden van de doelgroep.

Aanpak en tijdspad

In 2011 is de portal ontwikkeld van een prototype naar een definitieve versie die gebruikt kan worden via Internet. In 2011 is:
  1. Het prototype aangepast gericht op functionaliteit en praktische toepasbaarheid voor de doelgroep;
  2. Nieuwe en bestaande content gepubliceerd in de portal en indien nodig wordt deze content aangepast zodat hij bruikbaar is voor de doelgroep (voorbeeld: van rapport naar een leeswijzer met werkblad).
  3. De eerste stappen zijn gezet voor inbedding van het instrument in een praktijkomgeving in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs;
  4. Aanzet voor wetenschappelijke onderbouwing van omgevingsgericht ondernemen

Resultaten

De portal Omgevingsgericht Ondernemen stimuleert agrarische ondernemers en de ondernemers van de toekomst om over hun omgeving na te denken bij de ontwikkeling van hun (toekomstige) bedrijf.