Project

Onderbouwing akoestisch onderzoek

Dit fundamenteel onderzoek is gericht op handhaving en ontwikkeling van akoestische onderzoekstechnieken. Het zal de kwaliteit verbeteren van gegevensverzameling, analyse en opslag. De analysemethoden van internationale projecten worden gestandaardiseerd. Tegelijkertijd zal het contact zowel binnen IMARES en partnerinstituten binnen en buiten Nederland worden versterkt.

Doelstelling

Hydro-akoestische metingen zijn een belangrijke manier om gegevens te verzamelen over onder meer zeezoogdieren, in kaart brengen van leefgebieden en het modelleren van ecosystemen.
Het project is onderdeel van een meerjarig project voor fundamentele kwaliteitsborging en ontwikkeling van akoestische technieken. Met als doel om het hydroa-koestisch onderzoek binnen IMARES up-to-date te houden en uit te breiden.

Plan van aanpak

Methoden om gegevens te onttrekken, analyseren, bewaren, onderhouden te verbeteren. Zowel binnen IMARES als daarbuiten zullen onderlinge contacten worden opgebouwd en onderhouden met nationale en internationale instituten. Met als doel om akoestisch onderzoeksuitkomsten te intensiveren en degelijke methodieken te ontwikkelen.