Project

Onderbouwing akoestisch onderzoek

Dit onderzoek is onderdeel van een meerjarig project dat fundamenteel is gericht op handhaving en ontwikkeling van akoestische onderzoekstechnieken. Naast het verbeteren van het verzamelen van gegevens, analyse en opslag, zal het project ook dienen om ad hoc onderzoeksvragen te beantwoorden.

Dankzij dit project blijven de methoden up-to-date en komen alternatieve manieren om ander IMARES Wageningen UR onderzoek te helpen boven water.

Beoogd resultaat

Dit project borgt de kwaliteit van standaard akoestische onderzoeken en draagt daarmee bij aan duurzame mariene resource management.

Producten:

• wetenschappelijke publicaties
• akoestische data opslag op netwerkstations
• akoestisch onderzoek data-analyse R scrip bibliotheek

De wetenschappelijke papers worden geschreven over een langere periode. Data-opslag moet voortdurend worden gehandhaafd, maar levert een veiligere manier om de grote hoeveelheid ruwe akoestische gegevens te beheren. De R scrip bibliotheek zal zorgen voor een snellere en consistente manier om onderzoeksgegevens te analyseren en gewenste output te produceren.