Project

Ondernemers en vrijwilligers samen in een voedselinitiatief

Almeerse Weelde is een groep van dertig mensen die bezig zijn met lokaal voedsel, zowel hobbymatig als professioneel. Ze heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd een antwoord te vinden op de volgende vraag: Hoe kan het concept Almeerse Weelde het beste worden doorontwikkeld? En hoe combineer je daarin het professionele en het hobbymatige spoor? Binnen deze vraag is er aandacht voor een reflectie op het huidige functioneren, de interne organisatie en de organisatie naar buiten toe.

Tweedeling

De genoemde tweedeling biedt kansen, maar vraagt wel om een grotere regie omdat steeds de balans gezocht moet worden tussen de sociale en de wat meer economisch gedrevenen. Almeerse Weelde vraagt daarom de Wetenschapswinkel van Wageningen UR ondersteuning bij:

  • Het verder ontwikkelen van het ‘concept Almeerse Weelde’.
  • Het verspreiden van de geleerde lessen.
  • Het vinden van de succesfactoren van het netwerk.

Heden en toekomst

Het doel van dit onderzoek is de beantwoording van de volgende vraag: Hoe kan het concept Almeerse Weelde het beste worden doorontwikkeld? En hoe combineer je daarin het professionele en het hobbymatige spoor?

Binnen deze brede vraag wordt vooral gefocust op de volgende deelvragen:  

  1. Heden, reflectie: Hoe zit Almeerse Weelde precies in elkaar? Wat zijn de huidige succes- en faalfactoren?
  2. Toekomst intern: Wat moet de koers zijn van Almeerse Weelde volgens de deelnemers? Zitten ze op één lijn of zijn er verschillen? Wat is de meest geschikte organisatievorm?  
  3. Toekomst extern:  Hoe kan Almeerse Weelde de samenwerking met de gemeente concreet maken? Hoe stuur je de toenemende betrokkenheid van burgers? Hoe houd je hen enthousiast en profiteer je van hun toegevoegde waarde? Hoe verhoudt Almeerse Weelde zich tot andere initiatieven? Wat zijn de verwachtingen van externen met betrekking tot de ontwikkeling van Almeerse Weelde? Welke producten en diensten verwachten ze? Verwachten ze een meer professionele benadering of heeft het hobbymatige haar eigen charme?

Resultaten

De resultaten van de (studenten)onderzoeken naar de huidige situatie van Almeerse Weelde laten zien dat deelnemers verschillende insteek, belangen en interesses hebben. Het advies om de gewenste ontwikkelingsrichting te bepalen is om een driestappenplan te doorlopen:

  1. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, gebaseerd op gezamenlijke waarden;

  2. De gezamenlijke visie omzetten in een strategie;

  3. Een bij de strategie passend organisatiemodel ontwikkelen.

Met het doorlopen van deze stappen kan Almeerse Weelde zich ontwikkelen tot een duurzame, toekomstgerichte organisatie voor lokaal voedsel.