Project

Ondersteuning bij aardappelteelt in Noord-Korea

De aardappelteelt in Noord-Korea neemt aan belang toe. Echter, telers hebben te maken met schade door kevers en virussen van bladluizen. Nederlands kennis en ondersteuning worden ingezet om oplossingen te bieden.

Doelstelling

In Noord-Korea is de teelt van aardappelen enorm gegroeid. De productiviteit en opbrengst per hectare kan echter omhoog. Een goede beheersing van insectenplagen kan daaraan bijdragen. Enerzijds door bescherming tegen directe schade door kevers, anderzijds door bescherming van indirecte schade door virussen van bladluizen. Echter, de huidige methoden voor insectenbestrijding hangen af van zwaar gebruik van chemische stoffen die niet voldoende beschikbaar zijn voor lokale boeren. Bovendien hebben deze nadelige gevolgen voor milieu en gezondheid. Daarom is het zeer wenselijk om aanvullende of alternatieve methoden te ontwikkelen, die effectief en betaalbaar zijn voor boeren. Dit onderzoek draagt daaraan bij. Doel is opleiding van jonge medewerkers van het Research Institute van Agrobiologisch van de Academie van Landbouwwetenschappen in Nederland, en verbetering van de lokale laboratoriuminfrastructuur voor de analyse van virus- en insecten problemen van aardappelteelt.

Plan van Aanpak

  • Opleidingsacties op korte termijn voor insectenbestrijding en virusdetectie (PRI, Wageningen). Twee wetenschappers uit Noord-Korea volgen een training biopesticiden voor insecten- en viruscontrole (mei-juli 2013). Dit wordt een mix van bijeenkomsten met deskundigen, laboratoriumtraining en literatuurstudie.
  • Pyrethrumveredeling, productie en extractie voor bladluizen.
  • Immunologische en andere detectietechnieken van virussen.

Resultaten

De beoogde resultaten zijn training van medewerkers van AAS-RIA en een betere infrastructuur in Noord-Korea. Op de langere termijn verdienen coƶperatieve bedrijven een hoger inkomen. Dit als gevolg van hogere opbrengsten en lagere productiekosten van consumptieaardappelen in Noord-Korea. De introductie van Pyrethrum biedt oplossingen. De voedselzekerheid van de Koreaanse bevolking neemt toe.

Op het programma staan onder andere het ontwikkelen van nieuwe resistente aardappelrassen, de introductie van plantensoorten als Pyrethrum om bladluis tegen te gaan, de ontwikkeling van biopesticiden daaruit en het creƫren van natuurlijke vijanden van de schadelijke insecten.