Project

Onderzoek mosselbanken met drones

Wageningen Marine Research onderzoekt samen met Wageningen Environmental Research hoe drones ingezet kunnen worden bij onderzoek aan mosselbanken. In 2016 worden opnames gemaakt van verschillende droogvallende mossel- en oesterbanken in de Waddenzee.

Er wordt onderzocht of door het inzetten van drones onderzoek aan mossel- en oesterbanken efficiënter uitgevoerd kan worden. Onderzoek aan mossel- en oesterbanken kan tijdrovend zijn. Om mosselbanken in kaart te brengen wordt om de bank heen gelopen met een GPS in de hand, wat veel tijd kost. Banken liggen soms niet dichtbij de geulen waardoor je ver moet lopen door het slik. Het inschatten van zaken zoals hoe dicht een bank bedekt is met mosselen en/of oesters, of bijvoorbeeld zeewieren, is lastig vanaf de grond. Om een goed overzicht van de hele bank te krijgen moet er kriskras door de bank gelopen worden. In sommige dichte oesterbanken, waar de scherpe oesters rechtop staan, is dat risicovol.

Moeilijk bereikbare locaties

Wageningen Marine Research onderzoekt samen met Wageningen Environmental Research of middels opnamen door drones minstens dezelfde informatie verkregen kan worden als met de traditionele methodieken, welke apparatuur daarvoor nodig is, welke informatie extra verkregen kan worden, en of met gebruik van drones tijdwinst behaald kan worden door ze bijvoorbeeld in te zetten op moeilijk bereikbare locaties.

In het voorjaar van 2016 zijn door Wageningen Marine Research de mossel- en oesterbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in kaart gebracht. In de zomer van 2016 worden door Wageningen Environmental Research van enkele van deze banken gedetailleerde opnames met drones gemaakt. Na de eerste analyse van deze beelden door Wageningen Environmental Research gaan we gezamenlijk bekijken hoe drones slim ingezet kunnen worden in de lopende projecten.